Tuesday, June 2, 2009

Arnold Gessel

Pengenalan
Arnold Gesell dilahirkan di Alma, Wisconsin, Arnold Gesell merupakan seorang ahli psikologi dan doktor yang mempengaruhi pemikiran rakyat Amerika dalam perkembangan anak-anak. Beliau mengisytiharkan, dengan rapi matlamat-matlamat bagi ahli reformasi sepanjang dalam separuh abad pertama ke dua puluh. Sepanjang beliau berada di Yale University, Gesell memperjuangkan piawaian minimum dan mentadbir secara profesional mengenai pembentukan keluarga. Beliau bekerja dengan pertubuhan-pertubuhan sokongan.Bagi beliau hari yang paling penting baginya adalah US CHILDREN Bureau dan Child Welfare League Amerika
Gesell bercakap dan menulis dengan meluas mengenai topik-topik seperti umur penempatan, preplacement ujian, dan penyeliaan klinikal dalam perkembangan. Beliau menyukai kerahsiaan rekod-rekod perkembangan. Reputasi orang ramai padanya adalah satu ciri bagi kerjayanya dan beliau berusaha dengan keras untuk mempopularkan kaedah-kaedah pemilihan saintifik dan bersesuaian dalam penerimaan. Ahli reformasi penerimaan yang seperti lain, Gesell percaya agensi-agensi pengambilan anak angkat dijalankan oleh pakar-pakar terlatih akan membuat pengambilan anak angkat terlalu ketat untuk mengelakkan pengambilan anak angkat pasaran gelap berdasarkan perdagangan atau sentimen.
Gesell menghadiri University of Wisconsin, di mana beliau telah membuat pembaharuan berperingkat. Selepas menyempurnakan Ph.D di Clark University, beliau beredar ke New York City, di mana beliau mengajar sekolah rendah dan tinggal bersama East Side Settlement House sebelum melancarkan satu kerjaya akademik. Beliau mengetuai Yale Clinic dalam perkembangan kanak-kanak, yang diasakan pada 1911. Gesell menjalankan kajian-kajian terkenalnya kepada ratusan kanak-kanak, pada tahun 1910 hingga 1930
Projeknya membawa kanak-kanak ke makmal Yale, di mana kanak-kanak akan diberikan cabaran mental dan kelakuan meliputi loceng-loceng dan bola-bola. Beliau merekod dengan cermat jawapan-jawapan dalam nombor-nombor, gambar-gambar, dan filem-filem. Separuh daripada kanak-kanak dari hasil kajiannya ditakrifkan sebagai “normal
Gesell bercita-cita untuk membentuk norma-norma sedunia dalam pembangunan kanak-kanak yang bermula pada kelahiran. Idea pembangunan itu mengikuti pola-pola tetap sepanjang masa dalam keadaan hari ini, tetapi kemudiannya satu cara baru telah dijumpai dalam pemikiran perkembangan pertumbuhan. Teknologi gunaan dalam penyelidikan Gesell menghasilkan satu skala (satu ujian) yang berjanji mengukur kanak-kanak sama ada yang sedang membangun biasanya atau menyeleweng daripada bentuk-bentuk diramalkan mengnai mental, linguistik, dan pertumbuhan sosial
Dengan mengukur lebih kepada kebijaksanaan, atau IQ. (“darjah kecerdasan"), penimbang Gesell bergerak melebihi generasi pertama ujian mental. Mereka mengunakan dengan meluasnya dalam perubatan dan bidang pendidikan. Dalam penerimaan, mereka akan menggunakan untuk menentukan jika anak-anak ada berkelayakan untuk pperingkat pertama. Skala Gesell juga berpandukan kanak-kanak yang sedang ditempatkan dibawah jagaan ibu bapa.
Gesell percaya bahawa perkembangan itu adalah berisiko dan malah tidak sesuai untuk sesetengah kanak-kanak, tetapi beliau juga percaya bahawa risiko itu boleh diukur dan diramalkan dalam perkembangan. Ini membuat beliau seorang yang optimis dalam teknologi. Beliau kurang cenderung daripada kebanyakan teman-teman sebayanya terhadap eugenik dan pandangan kanak-kanak banyak bergantung kepada unadoptable kerana mereka adalah produk bagi sesuatu keturunan yang tidak baik. Gesell percaya ujian pembangunan untuk menghalang perkembangan kanak-kanak cacat, tetapi beliau juga membuat teori perkembangan yang lebih baik untuk kanak-kanak dan penglibatan orang dewasa
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gessel pada tahun 1926: Sistematik psychoclinical ujian-ujian bukan sahaja akan mengurangkan bahan-bahan buangan bagi ralat. Perlindungan klinikal bukan boleh menyelesaikan semua masalah-masalah bagi pengambilan anak tetapi mereka boleh berterusan meningkatkan kaedah-kaedahnya dan membuat mereka kedua lebih saintifik dan berperikemanusiaan."

Teori perkembangan Arnold Gesell (1880-1886)
Arnold Gesell mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran. Peringkat perkembangan berbeza kerana kadar pertumbuhan yg berlainan. Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yg membawa kepada perkembangan seterusnya . Arnold Lucius Gesell mementingkan baka sebagai penggerak dalam perkembangan. Menurut Gesel, perkembangan merupakan suatu proses kematangan atau fisiologi. Selagi kematangan fisiologi tidak dicapai, apa sahaja yang dilakukan seperti berjalan tidak akan berjaya.
Gessel menegaskan semua perkembangan berlaku mengikut pola dan urutan yang tertentu.Pertumbuhan dan perkembangan tisu-tisu organ berlaku mengikut urutan yang tertentu yang dikawal oleh kematangan. Bagi beliau faktor-faktor persekitaran dalam perkembangan kanak-kanak tidak penting kerana biasanya tingkah laku sesorang kanak-kanak itu senang diramal dan ditentukan mengikut pola-pola perkembangannya. Peringkat perkembangan kanak-kanak biasanya berbeza-berbeza antara setiap individu kerana tahap perkembangan merekan adalah berlainan bagi setiap individu.

Gesell menekankan bahawa setiap individu adalah unik dan keunikan atau individuality seharusnya dihormati. Kanak-kanak harus deibenarkan berkembang mengikut kadar perkembangannya yang sendiri. Ini bermaksud kanak-kanak tersebut tidak boleh dipaksa untuk membuat sesuatu tanpa meggambil kira peringkat kematangan serta peringkat perkembangannya.Gesell berpendapat bahawa pertumbuhan dan perkembangan dikawal dari dalam. Corak perkembangan kanak-kanak ini dikawal oleh kematangan. Gesell juga menegaskan bahawa lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku kanak-kanak dan aspek yang lain yang membawa kepada perkembangan yang seterusnya.


Gesell membahagikan perkembangan kanak-kanak kepada lima peringkat.
Peringkat pertama.(0- 1tahun)
Ketika bayi berumur satu bulan bayi boleh menghasilkan tangisan yang berbeza untuk menyatakan kehendak yang berlainan. Bayi ini akan menghasilkan tangisan yang berlainan apabila mereka sakit,lapar dan sebagainya. Sebagai contohnya tangisan bayi yang lapar adalah berlainan dengan tangisan bayi yang meminta perhatian daripada ibunya.
Apabila bayi ini berumur empat bulan,mata bayi ini boleh mengikuti objek yang bergerak. Sebagai contonya apabila kita memetik tangan kepada bayi tersebut dia akan melihat pergerakan tangan kita. Dia juga akan ketawa bila rasa gembira. Ini adalah peringkat awal dalam perkembangan emosi kanak-kanak.
Semasa umur meningkat enam bulan, bayi sudah boleh menggengam sesuto objek. Ketika berumur tujuh bulan,bayi boleh duduk dan merangkak. Bayi ini juga boleh meletakkan satu objek diatas satu objekyang lain.Perkembagan psikomotor semakin meningkat. Ketika berumur 12 bulan bayi boleh berdiri dan memgang kerusi.

Peringkat kedua (1-2 tahun)
Pada peringkat ini,kanak-kanak sudah boleh bertatih-tatih serta memahami makna jangan. Disini bayi ini akan peka kepada arahan apabila ibubapa melarangnya membuat sesuatu. Pada akhir peringkat ini,dia boleh berjalan dan berlari. Selain itu pada peringkat ini juga bayi ini boleh mula bercakap tetapi masih pelat.
Peringkat ketiga (2-3 tahun)
Kanak-kanak mula berjalan dengan dipimpin oleh ibu bapa.Pada peringkat ini kanak-kanak ini boleh makan sendiri serta boleh bercakap dengan menggunakan ayat yang mudah.
Peringkat keempat (3-4 tahun)
Pada peringkat ini kanak-kanak berupaya menunggang basikal beroda tiga. Arahan mudah daripada ibu bapa dapat diterima.
Peringkat Kelima
Kanak-kanak mula bersosialiti, serta berupaya megemukakan soalan berperingkat-peringkat. Pada masa perkembangan ini mereka sudah bersedia untuk dihantar ke kelas prasekolah.

Menurut Arnold Gesell (1880-1961), baka yang dikaitkan dengan endogen merupakan faktor penting perkembangan kanak-kanak yang membentuk tingkah laku. Oleh yang demikaian, pemeriksaan doktor perubatan khusus terhadap murid-murid mundur perlu diberikan. Kemudahan patut disediakan untuk memulihkan penyakit atau kecacatan yang didapati melalui pemeriksaan itu. Bantuan cermin mata boleh diberikan kepada murid mundur yang disebabkan oleh masalah penglihatan begitu juga dengan alat bantuan pendengaran untuk mereka yang mengalami masalah pendengaran. Kaunseling kepada ibu bapa harus diberikan kerana ada diantara mereka yang berasa malu atau gagal mengesan kecacatan mental yang dihadapi oleh anak mereka yang mundur.
Kajiselidik dalam mengenalpasti faktor biologi sebagai penyebab kecelaruan mood yang menyebabkan kemunduran adalah pesat dijalankan. Bidang penyelidikan tersebut adalah termasuk kajian genetik dalam bidang neuribiokimia. Fokus pendekatan biomedik pada unipolar depression kebelakangan ini adalah pada hipotesis catecholamine; iaitu teori yang menyarankan bahawa kemurungan murid mundur adalah hasil kurangnya aktiviti neurotransmitters-norepinephrine dan serotonin. Rawatan biologi masalah ini adalah dengan meningkatkan aktiviti neurotransmitters tersebut. Beberapa strategi telah menunjukkan kejayaan termasuk penggunaan dadah (trcylics, MAO inhibitors, dan PROZAC), ‘electroconvulsive shock therapy’ dan latihan aerobi

Implikasi teori Arnold Gessel terhadap proses pengajaran dan pembelajaran
Psikologi meupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji secara saintifik mengenai tingkah laku manusia dan haiwan secara nyata dan selindung. Tingkah laku meliputi semua perkara yang dilakukan oleh manusia mahupun haiwan yang boleh diperhati dan diukur secara langsung. Tingkah laku termasuk perasaan, sikap dan pemikiran.
Dalam proses pembelajaran ke atas pengajaran dan pembelajaran kita sebagai guru harus mengkaji teori dalam memastikan hasil pembelajaran yang optimum. Ini amat penting untuk meningkatan keberkesanan aktiviti pengjaran pembelajaran yang dilakukan dalam bilik darjah. Terdapat pelbagai teori yang boleh dikaji oleh bakal guru dan guru dalam memastikan keberkesanan dalam pengajaran
Implikasi teori gesell terhadap proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan guru memahami mengapa seseorang pelajar itu bertingkah laku sedemikian. Seorang guru memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar melalui pemerhatian dan tingkah laku pelajar itu dalam kelas. Dengan itu guru itu dapat mebuat pembtulan dan tunjuk ajar yang positif untuk kebaikan pelajar tersebut agar pekembangan pelajar tersebut tidak tidak mengalami masalah yang berterusan.

Disamping itu juga implikasi yang lain ialah guru dapat membantu pelajar memahami diri mereka sendiri. Disini guru berperanan penting dalam menerangkan kepada pelajar mengenai kemampuan mereka pada tahap ini dan pada peringkat mana mereka perlu menguasai sesuatu ilmu itu. Guru-guru akan menjalankan kajian tindakan di dalam kelas. Kajian tindakan dijalankan kerana guru dapat mengenal pasti kelemahan murid di dalam kelasnya sendiri dan cuba untuk membimbing atau merawat murid-murid yang lemah. Sudah pasti guru-guru yang mengajar murid-murid di dalam kelasnya sendiri yang mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Oleh hal yang demikian, guru-guru akan mencari cara atau teknik yang sesuai untuk mengatasi kelemahan murid-murid.
Guru juga dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar-pelajarnya. Contohnya guru boleh bertanya kepada murid-murid dan berbincang dengan mereka tentang cara-cara atau teknik-teknik yang disukai oleh mereka semasa di dalam kelas. Guru bolehlah menggunakan cara yang disukai oleh murid agar pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Selain itu guru boleh mendapatkan pandangan murid tentang cara yang digunakan oleh guru sebelum ini, sama ada cara itu membosankan atau menarik perhatian mereka. Jika jawapannya negatif, guru harus mengubah teknik yang membosankan itu dan cuba menggunakan teknik yang baru dalam proses pengajaran dan pembelajarn pada tahap ini.
Teori ini juga mengajar guru supaya prihatin dan sabar dalam membimbing pelajar. Guru-guru perlu sabar dalam mengendalikan dan membimbing pelajar pada tahap perkembangan ini. Contohnya guru-guru perlu mengelakkan daripada Marah samabil berteriak, membentak, berceramah tanpa henti, akan membuat guru orang yang melakukan tindak kekrasan verbal pada murid. Hal ini akan merosakkan penghargaan murid terhadap guru.Sekalipun murid melakukan tindakan yang memancing kemarahan guru sebaiknya berusaha untuk bersikap tenang.
Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangs sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Pada tahap ini guru perlu memastikan sukatan yang dan pembelajaran yang mana sesuai untuk para pelajar. Guru-guru juga harus kreatif dan mencipta kaedah sendiri yang berkesan dan biasanya berbentuk formula yang memudahkan murid megikuti dan memahami sesuatu pembelajaran. Selain itu, guru-guru perlu memberi latihan kepada murid mengikut tahap dan kemampuan mereka. Beri latihan yang mudah kepada pelajar lemah atau permudahkan latihan itu dengan memberikan latihan terarah atau mengisi tempat kosong. Di samping itu guru-guru juga perlu melatih pelajar untuk membuat pembetulan terhadap kesalahan yang dilakukan dan guru perlu menyemak latihan murid dengan teliti.
Guru dapat membuat intervensi dan assement untuk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Menyediakan dan menjalankan saringan untuk mengenal pasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Menyediakan dan menjalankan saringan untuk mengenal pasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkan dengan rapi dan tersusun.
Guru-guru berbincang dengan ibu bapa tentang tingkah laku yang perlu dilakukan untuk bersama-sama mengatasi masalah pelajar. Guru akan berbincang dengan ibu bapa pelajar langkah yang sesuai agar dapat membantu pelajar-pelajar dalam proses perkembangannya dalam pembelajaran supaya tidak tercicir. Mengemukakan cadangan-cadangan kepada ibu bapa atau penjaga murid tentang bagaimana hendak membantu anak-anak mereka di rumah, demi kepentingan pembelajaran murid-murid itu.
Guru dapat meramal tingkahlaku,kegemaran dan apa yang disenangi pelajar pada peringkat ini.Pada peringkat ini guru-guru dapat megetahui dan memahami aktiviti pembelajaran apa yang disukai dan menarik minat mereka dan perkara yang tidak diminati.
Guru juga dapat merancang peneguhan yang sesuai dalam usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan pelajar. Aktiviti-aktivit peneguhan yang berterusan harus dilakukan untuk mengawal tingkah pelajar dan pergerakan. Sentiasa memberikan motivasi kepada pelajar agar tidak melakukan tingkah laku yang tidak elok yang boleh mendatangkan keburukan pada diri mereka.

Kesimpulan.
Secara kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa teori arold gesell banyak membantu seorang guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah untuk memastikan hasil pembelajaran yang optimun. Dengan menggunakan teori ini juga akan dapat menigkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran pembelajaran yang dilakukan dalam bilik darjah. Ini kerana teori perkembangan arnold gesell mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran
Sudah menjadi tangungjawab guru dalam menunjukkan contoh yang baik supaya menjadi ikutan murid-murid di dalam kelas. Perlu ditegaskan bahawa pembelajaran hanya boleh bermula apabila wujudnya tindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang ada. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi yang sesuai, iaitu sesuatu penggerak yang dapat mendorongnya berusaha memikirkan erti rangsangan itu. Proses pembelajaran ini akan berakhir apabila perubahan perkembangan dapat dibentuk dan dikekalkan.
Gessel menegaskan semua perkembangan berlaku mengikut pola dan urutan yang tertentu. Dengan itu guru-guru haruslah manjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian perkembangan mengikut peringkat-peringkat yang tertentu. Lagkah ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung dalam kelas.